မွှေးပဲစိမ်းမှုန့် 150 g

မွှေးပဲစိမ်းမှုန့် 150 g

မွှေးပဲစိမ်းမှုန့် အသုံးပြု၍ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ ၊ တို့ဟူးကျိုခြင်းနှင့် မုန့်သြဇာ ပဲခေါက်မုန့်ကြော် ၊ စာလေးခွေကြော် စသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။