မွှေးကောက်ညှင်းမှုန့် 150 g

မွှေးကောက်ညှင်းမှုန့် 150 g

မွှေးကောက်ညှင်းမှုန့်ဖြင့် မုန့်လုံးရေပေါ် ၊ မုန့်ဖတ်ထုပ် ၊ မုန့်လက်ကောက်ကြော် အစရှိသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။